viktigtattmötas

Det senaste året har lärt oss två saker. Att det är möjligt att arbeta digitalt för många. Och att det därmed är viktigare än någonsin med fysiska möten.

nova-park-1
nova-park-2

Digitala lösningar har möjliggjort att många på kort sikt kunnat arbeta vidare utan att ses. Många företag inser nu att fysiska möten är helt avgörande för att bygga och behålla ett framgångsrikt, utvecklande och lönsamt företag framöver.

  • En bra företagskultur skapas och förstärks i personliga interaktioner och ger effektivitet och attraktivitet.
  • Ett utvecklande ledarskap är en av grunderna i ett framgångsrikt företag. I det personliga mötet med medarbetarna skapas förutsättningar för utveckling genom tillit och förtroende.
  • Innovation är oftast en längre komplex process som kräver inspel från olika synvinklar. I det personliga mötet där olika erfarenheter och kompetenser delas skapas en bra förutsättning för innovation.
  • Framgångsrika företag värnar om sina medarbetares välmående. Energi & glädje är inget som skapas av sig självt utan något man ger och får i personliga möten.
  • Förutsättningar för kreativitet skapas genom nya intryck, miljöer och att kunna bygga vidare på andras idéer.
  • Personlig utveckling sker när budskap eller information också är emotionell. I ett fysiskt möte är det lättare att förmedla känslor och skapar relationer.
  • Ett komplext problem löses sällan inom avsatt tid. Att kunna diskutera en frågeställning över en längre tid utan distraktioner ger bättre möjligheter till bra lösningar.
  • Fysiska möten är överlägset mer effektiva på att förmedla och förankra budskap för alla deltagare genom att kunna läsa av, följa upp och skapa engagemang.
Spela videoklipp

Inför ett möte behöver ni bestämma syfte och därefter ta ett beslut om mötet behöver ske fysiskt eller digitalt. För de möten som ni anser behöver ske fysiskt är det bra att tänka på följande:

Om ni bestämt att mötet bör ske fysiskt har ni insett värdet och att det är en investering och inte en kostnad. En investering i både tid från normala arbetsuppgifter samt pris för själva mötet. Det ska i sin tur ställas mot alla de positiva effekter som ett väl genomfört möte ger. Detta kräver en noggrann planering.

Baserat på syftet med mötet så bör planeringen ta hänsyn till exempelvis längd och uppbyggnad på mötet, eventuella team-building aktiviteter och tillräckligt med ej schemalagd tid för personliga samtal och reflektion.

I nästa steg gäller det att bestämma vilken miljö som bäst bidrar till mötet. En vacker och inspirerande miljö med nya intryck som möjliggör kreativitet. Ett effektivt möte med avgörande läge med bra kommunikationer. En lugn och avskild miljö för komplexa problemlösningar. En hemtrevlig miljö med stora sällskapsytor för kulturbyggande. 

Det är många faktorer som påverkar ett väl genomfört möte och det gäller att säkerställa kvalitet i alla delar. Bra ventilation i möteslokalen, bra och modern teknik och en god natts sömn är några exempel på detaljer att ha koll på. För att verkligen få avkastning på mötet och ge en emotionell dimension gäller det även att skapa en förstklassig måltids- och serviceupplevelse.

Sist men inte minst viktigt. I ett fysiskt möte samlar företagets viktigaste resurser, sina medarbetare, och då är det viktigt att säkerställa mötesplatsens säkerhet. Givetvis kring förhöjda smittorisker och även brand-, information- och personsäkerhet.

Djupare relationer skapas ju när människor ses.

– Sofie Skäränger, VD jobbet.se

Nova Park och Steningevik är två av Sveriges ledande mötesanläggningar. Med 25 år i mötesbranschen finns en djup förståelse för vad som gör ett möte lyckat.

Med sina lugna, natursköna och samtidigt effektiva lägen, 10 minuter från Arlanda, ges goda förutsättningar för alla typer av möten. Genom att kontinuerligt utveckla sina anläggningar erbjuder Nova Park och Steningevik en mycket högkvalitativ mötesprodukt i alla delar.

Med innovativ mat, generösa sällskapsytor och möjlighet till aktiviteter både ute och inne, blir mötet en oförglömlig upplevelse. Som två av Sveriges första säkerhetscertifierade mötesanläggningar kan du känna dig extra trygg även i dessa tider.

Nova Park Water Lounge

Vill du läsa mer om
Nova Park?

Steningevik Strandlinje

Vill du läsa mer om
Steningevik?